Naši partneri:

CHIRKOZ

Radia.sk


 
PREČO SPOLUPRACOVAŤ S KOMUNIKAČNOU AGENTÚROU?


Pretože jeden plus jeden sa rovná tri!


CASPER media je komunikačná agentúra – od PR či reklamných agentúr sa odlišuje predovšetkým šírkou svojho zásahu.

Propagačná komunikácia je totiž súhrnom viacerých nástrojov:

- osobného predaja,
- podpory predaja,
- reklamy,
- public relations.

Komunikačná agentúra sa nešpecifikuje len na jeden z týchto nástrojov, ale pokrýva
celú problematiku propagačnej komunikácie.

K jej práci patrí analýza súčasnej situácie a výskum propagačnej komunikácie, stanovenie propagačných cieľov, tvorba propagačnej stratégie i strategických cieľov pre jednotlivé nástroje, vykonávacie plány, realizácia plánov a ich spätná kontrola.

Pracuje teda komplexne so všetkými nástrojmi súčasne, dokáže vytvárať programy pre viacero nástrojov naraz a vyťažiť tak pre klienta výhody vyplývajúce zo synergického efektu.

Pretože v komunikácii obzvlášť platí, že jeden plus jeden rovná sa tri.