Naši partneri:

CHIRKOZ

Radia.sk


 
Marketingová a propagačná komunikácia - prednáška


Prednáška na tému Marketingová a propagačná komunikácia - prezentácia PowerPoint


     Podklady k prednáške DŠ