Naši partneri:

CASPER

CHIRKOZ


 
CENTRUM MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE


Sme komunikačná agentúra s malým počtom interných zamestnancov. Udržiavame dlhodobé pracovné vzťahy s množstvom externých spolupracovníkov – špecialistov vo svojom odbore. Zároveň systematicky vyhľadávame nových odborníkov, schopných plnohodnotne uspokojovať potreby našich klientov. Vďaka tejto filozofii je našou výnimočnou kompetenciou vysoká kvalita s nízkymi nákladmi. Schopnosť skombinovať tieto vlastnosti nám zabezpečuje konkurenčnú výhodu.

Strategické komunikačné služby

Analýzy
Kvantitatívny i kvalitatívny výskum
Komunikačné stratégie
Interná komunikácia
Externá komunikácia


Kreatívne riešenia

Plánovanie a nákup médiíVzťahy s médiami

Monitoring médií vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz
Media events a tlačové konferencie
Press Office – tlačové informácie, rozhovory
Press kits - novinárske balíčky


Produkcia, event marketing

Launch produktov
Spoločenské podujatia
Sponzoring
Tvorba a produkcia TV a rozhlasových relácií
Tvorba a editácia printových rubrík
Tvorba a produkcia prezentačných materiálov

Vzťahy s verejnosťou

Prieskumy a analýzy
Komunikácia s cieľovými skupinami