Naši partneri:

CHIRKOZ

Radia.sk


 
KONTAKTNÉ INFORMÁCIEAk máte záujem o naše služby, potrebujete viac informácií, alebo nám chcete niečo povedať, prosím kontaktujte nás poštou na uvedených adresách, alebo prostredníctvom kontaktného formulára

CASPER media, s.r.o.

Sídlo a poštová adresa spoločnosti:
Sološnícka 332/52
841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36824160, IČ DPH: SK 2022455754Centrum masmediálnej komunikácie: vladimir.dimov@caspermedia.sk


     Kontaktný formulár