Naši partneri:

CHIRKOZ

Radia.sk


















 
Vítame Vás na stránkach komunikačnej agentúry
CASPER media


Komunikačná agentúra CASPER media, s.r.o. patrí do skupiny CASPER. Vznikla v roku 2003. Sesterská spoločnosť CASPER, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Hlavným predmetom jej činnosti sú event marketing a prezentačná technika(www.casper.sk). CASPER, s.r.o. je lídrom na trhu prezentačnej techniky.

CASPER media je komunikačná agentúra s malým počtom interných zamestnancov - zamestnávame ich naozaj minimum. Naši interní zamestnanci pracujú projektovo a niektorí aj formou teleworkingu (z domu). Na koordináciu práce používame moderné technológie. Agentúra tak pri veľmi kvalitne odvedenej práci šetrí náklady a zároveň umožňuje zamestnancom plnohodnotne skĺbiť pracovný a súkromný život.

Súčasťou našej filozofie je udržiavanie dlhodobých pracovných vzťahov s množstvom externých spolupracovníkov a konzultantov – špecialistov vo svojom odbore. Sme tak schopní dosahovať skutočne nízke náklady. Naši spolupracovníci pôsobia dlhodobo v marketingu, PR, produkcii, médiách, IT a výskume a majú za sebou množstvo realizovaných projektov pre klientov z rôznych oblastí. Zároveň systematicky vyhľadávame nových odborníkov, schopných plnohodnotne uspokojovať potreby našich klientov.

Vďaka tejto filozofii je našou výnimočnou kompetenciou vysoká kvalita s nízkymi nákladmi. Schopnosť skombinovať tieto vlastnosti nám zabezpečuje konkurenčnú výhodu.

Naším klientom ponúkame široké spektrum služieb, výnimočné cenové podmienky a flexibilitu, ktorú veľké agentúry často nie sú schopné poskytnúť. Pracujeme pre slovenské a najmä pre nadnárodné spoločnosti.

Nikdy nie sme pasívni – klientov neustále zásobujeme novými nápadmi, hľadáme nové, lepšie riešenia. Veríme, že len tadiaľ vedie cesta k úspechu.

Detailná znalosť prostredia, profesionálni spolupracovníci a dlhoročné skúsenosti patria k našej každodennej práci. Tvorivé myslenie, pochopenie, dôslednosť a vytrvalosť, to sú naše nástroje vo vašich službách.